Hoofdmenu

Volksdansgroepen

Lieve De Porre, een student Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen maakt in het academiejaar 2018-2019 een masterproef  rond Immaterieel cultureel erfgoed en diversiteit en daarin meer specifiek rond dans.

"Voor mijn thesis zou ik een onderzoek voeren aan de hand van 2 casussen. Ik ben dus op zoek naar verschillende dansgroepen die ik kan interviewen, waarvan ik er uiteindelijk twee zal selecteren om een diepgaander onderzoek over te voeren. Uit het onderzoek is het de bedoeling om de verschillende verbindende en controversiële elementen te halen, te bekijken welke elementen terugkomen van de oorspronkelijke traditie en welke andere invloeden er aanwezig zijn. Dan wordt er een vergelijking gemaakt tussen de twee dansgroepen om te zien of die evolutie anders is verlopen, omdat de ene dansgroep zich toespitst op 1 bepaalde dans uitgevoerd door verschillende mensen terwijl de andere dansgroep de verschillende culturen samenbrengt in 1 dans.

De dansgroep bestaat uit mensen met diverse achtergronden en is spontaan ontstaan. De mensen hebben elkaar dus gevonden met een passie voor dansen. De dansgroep mag zowel een zuivere traditionele dans beoefenen als een mengvorm van verschillende culturen en tradities. Graag zijn ze gelegen rond Gent, omdat dat de geografische afbakening is van mijn thesis."
 

 

Contactpersoon: 
Lieve De Porre, Eerste master Erfgoedstudies
Zoekertjes categorie: 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×