Hoofdmenu

Overdracht provinciale middelen voor cultuur

Krijgt je organisatie subsidies of ondersteuning van de provincie? Dan staat er de komende jaren heel wat te veranderen!

Vanaf 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor (amateur)kunsten en cultuur. In 2020 komt er een nieuw regionaal cultuurdecreet in heel Vlaanderen.

Om ervoor te zorgen dat organisaties in de tussentijd niet in de kou blijven staan, heeft minister van Cultuur, Sven Gatz, nu een overgangsperiode uitgewerkt voor de jaren 2018-2019. Verscheidene subsidies die je tot voor kort kon krijgen van de provincie, vallen de komende twee jaar onder de Vlaamse Overheid. Organiseer je de komende twee jaar een cultureel project "met bovenlokale uitstraling”, dan kan je op vier momenten een projectsubsidie aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

Meer informatie over de overdracht van provinciale middelen voor cultuur en jeugd vind je hier.

Vragen? Contacteer onze info- en adviesmedewerker Ruth (ruth@danspunt.be).

Regio: 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)