Hoofdmenu

Neem je binnenkort deel aan een internationaal dansevenement?

 Amateurkunstenaars kunnen een financiële tussenkomst krijgen voor de reiskosten. Als de gevraagde tussenkomst meer dan 1.000 euro (individuen) of 5.000 euro (groepen) bedraagt, dien je een projectaanvraag in. Deadline is 1 mei 2017.

Meer info over de subsidievoorwaarden,... vind je hier.

Regio: 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)