Hoofdmenu

Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden

 

Inschrijvingsvoorwaarden cursussen

  1. Je kan online, per mail, telefonisch of per post inschrijven. Vermeld naast de titel en de code van de cursus ook steeds je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en GSM
  2. Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van je betaling. Bij overschrijving vermeld je steeds je naam en code cursus.
  3. Voor sommige cursussen is het aantal deelnemers beperkt. Indien het maximum inschrijvingen is bereikt, kan je op een wachtlijst worden geplaatst. 
  4. De volgorde van de ontvangen betalingen bepaalt je plaats op de wachtlijst. Na de cursus betaalt Danspunt het volledige cursusgeld terug aan de deelnemers op de wachtlijst die niet konden deelnemen.
  5. Indien factuur gewenst, gelieve vóór de start van de cursus te verwittigen.

 

Annulering deelname cursus door de deelnemer
Gewijzigd dd. 09/09/2015

  1. Meer dan 10 dagen voor het begin van de cursus   ⇒   het cursusgeld wordt volledig terugbetaald
  2. Minder dan 10 dagen voor het begin van de cursus   ⇒   het cursusgeld wordt voor 50% terugbetaald; ingeval van overmacht en na overlegging van een doktersattest of ander bewijsstuk ten laatste 2 dagen na de cursus   ⇒   het cursusgeld wordt voor 80% terugbetaald
  3. Annulering op de dag zelf of stoppen tijdens de cursus   ⇒   het cursusgeld wordt niet terugbetaald; ingeval van overmacht en na overlegging van een doktersattest of ander bewijsstuk ten laatste 2 dagen na de cursus   ⇒   het cursusgeld wordt voor 80% terugbetaald

Gelieve ons bij annulering zo snel mogelijk te verwittigen dan kunnen wij mensen van de wachtlijst laten deelnemen.

 

Annulering van een cursus door Danspunt

Danspunt kan een cursus tot 10 dagen voor de start annuleren als er te weinig inschrijvingen zijn. Hiervan word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Bij reeds ontvangen betalingen wordt het cursusgeld volledig terugbetaald.

Indien de cursusleiding ziek is of er een geval van overmacht plaatsvindt, wordt zo snel mogelijk naar een oplossing gezocht. Danspunt heeft in dat geval ook het recht om de lesgever te vervangen.

 

Wet op de privacy

Danspunt respecteert de wet op de privacy en geeft je persoonlijke gegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

In overeenstemming met de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je recht op inzage, correctie en schrapping van je gegevens.

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×