Hoofdmenu

Heb ook jij een privé danscollectie?

Laat het ons weten!

 • Adresgegevens: je naam, ev. je groep of instelling waaraan het verbonden is, adres waar de collectie zich bevindt, contactgegevens(telefoonnummer en e-mail)
 • Algemene omschrijving van de collectie:
  • de belangrijkste onderwerpsgebied(en),
  • het aantal werken (of een schatting ervan),
  • het soort materiaal (boeken, audiovisueel materiaal, ...)
 • Mag Danspunt de gegevens doorgeven aan een geïnteresseerde derde?

Stuur een mailtje of een briefje naar: communicatie@danspunt.be of Danspunt, Abrahamstraat 13, 9000 Gent. Meer info: T. 09 269 45 32.

 

TIP: Beheer je collectie

Je hebt een privé-collectie over dans? Of je bent verantwoordelijk voor het archief van je dansgezelschap of dansschool? Het VTI (Vlaams Theater Instituut) stelde een handige toolbox op hoe je je collectie en archief kan beheren en ontsluiten.

Het VTI suggereert praktische oplossingen voor veel voorkomende problemen en geeft aan waar je te rade kan gaan voor meer gespecialiseerde informatie. De kennis over archiefbeheer evolueert elke dag. Nieuwe soorten documenten vragen om nieuwe oplossingen, nieuwe producten bieden nieuwe mogelijkheden ... 

Waarom aandacht hebben voor archieven?
De aandacht van een dansgezelschap of een dansschool gaat in de eerste plaats uit naar de dagelijkse werking, de groepsactiviteiten, de artistieke creatie. Deze activiteiten leiden tot de vorming van allerhande (elektronische) documenten, video's, foto's, tijdschriften, affiches, ... Op een bepaald moment - misschien door plaatsgebrek of een verhuis - worden er vragen gesteld over deze berg materiaal. Wat houden we bij, hoe bergen we het materiaal best op, zijn we consequent in het bewaren van stukken, welke is de goedkoopste manier om documenten bij te houden, zijn we verplicht stukken te bewaren, ...? Of: waarom vinden we die stukken niet terug?

Een juist antwoord vinden op deze vragen is niet gemakkelijk; de samenstelling van het archief is meestal zeer heterogeen, tijd en budget zijn vaak beperkt, ... Het toepassen van enkele basisprincipes van het archiefbeheer biedt nochtans verschillende voordelen, en kan mits wat hulp en het gebruik van je gezond verstand, vrij vlot verlopen.

 • Het dagelijkse werk binnen een organisatie verloopt vlotter en efficiënter als je stukken snel terugvindt. Ook de overheid stelt een transparante bedrijfsvoering erg op prijs.
 • Een goed georganiseerd archief bespaart heel wat plaats.
 • Als je op een bepaald moment wil terugkijken op de werking in het verleden, een tentoonstelling organiseren of boek publiceren, is hiervoor voldoende materiaal aanwezig, waarin gezocht én gevonden kan worden; ook eventueel later historisch of cultuurhistorisch onderzoek is hierbij gebaat.

 

Lees meer over het beheer van een collectie of archief:

 • de toolbox van het VTI (let wel: deze toolbox is sinds 2004 niet meer is geüpdatet en kan dus sporen van veroudering vertonen)

 • de folder van het Fonds Suzan Daniel: zorgen over archieven

 • de website van Heemkunde Vlaanderen: heel wat tips en adviezen om je collectie optimaal te beheren

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×