Hoofdmenu

Wat wordt terugbetaald?

De medische kosten die resten na tussenkomst van het ziekenfonds.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de waarborgen.

 

 

FAQ rubriek: 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)