Hoofdmenu

Wat houdt de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in?

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid treedt in werking bij schade aan derden, veroorzaakt naar aanleiding van een verzekerde activiteit.
Zowel de vereniging zelf als de aangesloten medewerkers (docenten, coachen) zijn verzekerd.
De dansers zijn gewaarborgd in zoverre ze zelf niet beschikken over een BA gezinspolis (die prioritair moet tussenkomen).
De dansers worden ook onderling als derden beschouwd.
De waarborg wordt echter niet verleend voor schade onderling veroorzaakt door personen die in gezinsverband samenwonen.

Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de waarborgen.

 

 

FAQ rubriek: 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)