Hoofdmenu

Wat doe ik bij een schadegeval (met burgerlijke aansprakelijkheid)?

Je dansgroep of dansschool is lid van Danspunt en heeft een verzekering bij Danspunt afgesloten. Tijdens een van je activiteiten, op een Danspuntactiviteit of onderweg (van of naar de activiteit), veroorzaakt een verzekerd lid schade aan een van je andere leden of aan een derde.

Wat doe je?

  1. Je brengt Danspunt dadelijk op de hoogte.
  2. Je ontvangt van Danspunt een aangifteformulier en bezorgt het binnen de week ingevuld terug aan Danspunt.
  3. De persoon die schade heeft geleden brengt alle kostenbewijzen in.
  4. Je bezorgt alle kostenbewijzen aan Danspunt.
  5. De verzekering betaalt de kosten terug binnen de bepalingen van het verzekeringscontract. Als de persoon die schade geleden heeft, ook lid is van de vereniging, dan wordt het bedrag afgetrokken dat eventueel reeds is uitbetaald in het kader van de lichamelijke ongevallenverzekering.

Meer over de bepalingen van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid lees je hier.

Download 'Dossierbehandeling en hoe een aangifteformier invullen' en het aangifteformulier.

Meer info en aangifte: info@danspunt.be, T. 09 269 45 30.

 

 

FAQ rubriek: 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)