Hoofdmenu

Wat doe ik bij een lichamelijk ongeval?

Je dansgroep of dansschool is lid van Danspunt en heeft een verzekering bij Danspunt afgesloten. Jij of iemand van je verzekerde dansers heeft een lichamelijk ongeval tijdens een van je activiteiten, op een Danspuntactiviteit of onderweg (van of naar de activiteit).

Wat doe je?

  1. De gekwetste persoon gaat naar de huisdokter of het ziekenhuis. Alle facturen laat hij opmaken op eigen naam.
  2. Je brengt Danspunt dadelijk op de hoogte.
  3. Je ontvangt van Danspunt een aangifteformulier, of download het hier, en bezorgt het binnen de week ingevuld terug aan Danspunt.
  4. De gekwetste persoon brengt alle kosten in bij zijn ziekenfonds: van de dokter, het ziekenhuis, de specialist, de apotheker, de kinesist, …
  5. Het saldo van de kosten die het ziekenfonds terugbetaalt (het verschil tussen ingebrachte kosten en uitbetaald bedrag), wordt terugbetaald door de verzekering van Danspunt.

Meer over de bepalingen van de verzekering lichamelijke ongevallen lees je hier.

Download 'Dossierbehandeling en hoe een aangifteformier invullen' en het aangifteformulier.

Meer info en aangifte: info@danspunt.be, T. 09 269 45 30.

 

 

FAQ rubriek: 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)