Hoofdmenu

Auteursrechten

Door een letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk te maken, kan de auteur meteen aanspraak maken op het auteursrecht. Voorbeelden van werken die auteursrechtelijk bescherming genieten zijn: een tekst, muziek, een kunstwerk, brochures, video's en ander promotiemateriaal, foto's, sieraden, tekeningen, bouwwerken, choreografieën ...

Auteursrecht eindigt pas na 70 jaar, te rekenen vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin de auteur is overleden.

Overdracht

Het auteursrecht van een werk kan ook overdragen worden aan bijvoorbeeld een uitgever, een omroep, ... Die krijgt voortaan zeggenschap over het verdere gebruik van het werk. Aan de overdracht van deze rechten kan de auteur financiële voorwaarden stellen.

Licentie

De auteur kan de zeggenschap over een werk behouden, maar toestaan dat anderen van het werk gebruik mogen maken om bijvoorbeeld te verveelvoudigen via een licentie. Een licentie kan zowel schriftelijk als mondeling worden verleend. Schriftelijke vastlegging is beter, omdat dan na te gaan is wat er precies is afgesproken.

Inbreuk op auteursrechten

Inbreuken zijn: het zonder toestemming verspreiden of verveelvoudigen van werken

  • door ze op internet te plaatsen
  • af te drukken in een boek
  • te branden op een cd
  • ...

Bij inbreuk kan de auteur, uitgever, ... zich verzetten bij de rechter, door onder andere een schadevergoeding te eisen.

 

Meer lezen? klik hier

 

Danspunt vzw • Abrahamstraat 13, 9000 Gent • T. 09 269 45 30 • info@danspunt.be  (!NIEUW REKENINGNUMMER! IBAN: BE54 8939 4406 5497 • BIC: VDSPBE91)

new
website
in 2018

dans
danser
danst

Danspunt is de sparringpartner van al wie gebeten is door dans. De sidekick van dansers, makers en docenten. De linker- en rechterhand van scholen, gezelschappen en dansfans pur sang. Voorbij alle stijlen ondersteunen wij aanstormend talent, creëren wij kansen en zetten wij dans op de kaart – in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten. Zoek je een podium, vorming, advies? Wil je dans kennen, kijken, voelen? Danspunt maakt de vloer vrij voor inspirerende ontmoetingen en artistieke expressie. Kom langs en dans danser danst.

×